Deel met een vriend:

CTO Capper @ Houdijk Holland

Configure Me heeft Houdijk Holland begeleid bij het het invoeren van CTO met de Houdijk Capper als pilot.

Om de groeistrategie van de Houdijk Capper te verwezenlijken was het noodzakelijk om de doorlooptijd van “Capper projecten” te halveren.

Na een intensief bewustwordings traject was de omvang van het totale CTO project duidelijk. Naast het opzetten van een modulair Product, was het ook noodzakelijk om ook de Processen (sales-, engineering-, inkoop- en assemblage proces) en bijbehorende IT (Configurator, calculatie, CAD, PDM, ERP) aan te passen.

Tevens was voor de Capper een flow assemblage concept opgezet, zodat ook in deze proces fase een significant deel van de doorlooptijd gereduceerd werd.

Doordat het mechatronisch uitbesteden van diverse modules mogelijk was gemaakt, zijn er grote reducties in doorlooptijd in de Supply Chain gerealiseerd. Hiervoor was speciale aandacht nodig bij de inrichting van de productstructuur.

Uiteindelijk heeft de aanpak ertoe geleid dat de doorlooptijd van een Capper van 13 naar 6 maanden is teruggebracht.

www.maximizeyourcapacity.nl

Configure_To_Order_Houdijk_Capper.jpg

Ondanks eerdere ervaringen hebben we veel extra kennis opgedaan betreft de CTO werkwijze en de gestructureerde aanpak Cees Knegt - Teamleider New Design & Standardization

Houdijk Holland

Projecten overzicht